Nhân sự chủ chốt

  • Home
  • Nhân sự chủ chốt

Nhân sự chủ chốt

Khi con thuyền Huetronics vươn ra biển lớn cùng với thời kỳ hội nhập và phát triển của đất nước, chúng tôi không thể không nhắc đến vị thuyền trưởng tài năng là ông Nguyễn Thanh Sơn và đội ngũ thuyền viên nhiệt huyết, tay nghề cao, mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm đã chèo lái để đưa con thuyền vượt qua sóng cả.

nhân sự chủ chốt

Ông Nguyễn Thanh Sơn

Chủ tịch HĐQT & Tổng Giám đốc

Ông Trần Trọng Chính

Phó Tổng Giám đốc

Bà Nguyễn Thanh Thùy Dung

Trưởng phòng Tài chính

Ông Nguyễn Phước Danh​

Trưởng phòng Sản xuất

Ông Nguyễn Hữu Dũng

Trưởng phòng Cung ứng

Bà Nguyễn Thị Khánh Chi

Trưởng phòng Kế hoạch

Ông Nguyễn Hoàng Tuấn

Trưởng phòng R&D

Ông Nguyễn Văn Quốc Huy

Trưởng phòng QC

'