Đơn vị thành viên & Phân phối

  • Home
  • Đơn vị thành viên & Phân phối
Đợn vị thành viên & Phân phối

Từ 30 CB-CNV ban đầu, đến nay Huetronics đã mở rộng quy mô gồm: Trụ sở nghiên cứu – sản xuất ở Huế; hai chi nhánh ở Hà Nội, Hồ Chí Minh; hơn 500ha trang trại ở Huế và Kiên Giang và hơn 300 CB-CNV đang làm việc.

TRỤ SỞ CHÍNH

CHI NHÁNH & TTBH MIỀN BẮC

CHI NHÁNH MIỀN NAM

NÔNG TRẠI ĐIỀN HƯƠNG

NÔNG TRẠI KIÊN GIANG

'