Các chuyên gia

  • Home
  • Các chuyên gia

Các chuyên gia

Với thế mạnh chuyên sâu của từng chuyên gia, chúng tôi luôn sẵn sàng cung cấp các sản phẩm, dịch vụ được nâng cấp, đổi mới liên tục về công nghệ, mẫu mã, chất lượng nhằm phục vụ tốt nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.

chuyên gia huetronics

Giáo sư

Quản lý, phát triển doanh nghiệp

Nghiên cứu, phát triển công nghệ sinh học

Phó giáo sư - Tiến sĩ

Công nghệ sinh học

Công nghệ vi sinh

Công nghệ sinh học và ứng dụng

Tiến sĩ

Xử lý nước / nước thải

Môi trường trắc nghiệm

Môi trường hóa

Tiến sĩ

Công suất siêu âm 

Nghiên cứu chế tạo nano vật liệu và ứng dụng

Thạc sĩ

Thiết kế đồ họa

Media

Thạc sĩ

Toán-Vật lý lý thuyết

Chuyên gia mô phỏng

'