Nghiên cứu & cải tiến sản phẩm

  • Home
  • Nghiên cứu & cải tiến sản phẩm
Nghiên cứu & cải tiến sản phẩm

Đặt thị hiếu của người tiêu dùng lên hàng đầu, cho nên nhiệm vụ lớn nhất của Huetronics đó là đầu tư vào nghiên cứu, lên kế hoạch nghiên cứu, tiến hành nghiên cứu để cải tiến mọi mặt các sản phẩm cũ, từ hình thức, mẫu mã, nội dung đến phương thức sản xuất, công nghệ và dây chuyền sản xuất.

'