Về công ty

  • Home
  • Về công ty

Về công ty

Huetronics được thành lập từ năm 1989 trên cơ sở liên doanh giữa UBND thành phố Huế và Viettronimex thành phố Hồ Chí Minh, với nhiệm vụ nghiên cứu sản xuất, kinh doanh dịch vụ các mặt hàng điện tử.

Trải qua hơn 32 năm xây dựng và trưởng thành, Công ty CP Huetronics ngày nay đã trở thành đơn vị tiên phong trên cả nước trong nghiên cứu, sản xuất thiết bị điện tử, sản phẩm nông nghiệp sạch công nghệ cao với các thương hiệu: Jetek, SaQua, Hikari, Nano HTR.

Triết lý kinh doanh

Đóng góp cho một xã hội thịnh vượng, sức khỏe con người và coi trọng môi trường thông qua việc cung cấp các sản phẩm tốt, an toàn và sạch.

Luôn nỗ lực nghiên cứu phát triển công nghệ để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ được khách hàng tin tưởng và hài lòng.

Xây dựng nơi làm việc công bằng để mọi người đều có niềm vui và niềm tin thành công. Nâng cao tối đa khả năng sáng tạo của cá nhân và sức mạnh làm việc nhóm.

Tầm nhìn

“Trở thành biểu tượng niềm tin hàng đầu Việt Nam về sản phẩm công nghệ sạch phục vụ cuộc sống con người Việt.”

Sứ mệnh

Đối với thị trường: Cung cấp sản phẩm và dịch vụ đạt chất lượng quốc tế. Ngoài giá trị chất lượng vượt trội, trong mỗi sản phẩm – dịch vụ của Huetronics đều tạo nên sự khác biệt bởi chất lượng tiến độ, tôn trọng cam kết, cảm xúc, văn hóa thương hiệu Huetronics.

Đối với cổ đông và đối tác: Đề cao tinh thần hợp tác, luôn gia tăng các giá trị đầu tư hấp dẫn và bền vững.

Đối với nhân viên: Tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và nhân văn; tạo điều kiện thu nhập cao và cơ hội thăng tiến công bằng cho tất cả nhân viên.

Đối với xã hội: Luôn hài hòa giữa lợi ích doanh nghiệp và lợi ích xã hội; tích cực đóng góp vào ngân sách nhà nước theo đúng quy định; tham gia các hoạt động xã hội, hướng về cộng đồng, thể hiện tinh thần trách nhiệm của công dân và niềm tự hào dân tộc.

Giá trị cốt lõi

Chính trực​

Liêm chính, trung thực trong ứng xử và trong tất cả các giao dịch.

Tôn trọng​

Tôn trọng bản thân, tôn trọng đồng nghiệp, tôn trọng công ty, tôn trọng đối tác, hợp tác trong sự tôn trọng.

Công bằng

Công bằng với nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp và các bên liên quan khác.

Đạo đức

Tôn trọng các tiêu chuẩn đã được thiết lập và hành động một cách đạo đức.

Tuân thủ

Tuân thủ Luật pháp, Bộ Quy Tắc Ứng Xử và các quy chế, chính sách, quy định của Công ty.

'