HOTLINE: +84 981 070 168

Vi sinh - HTR

Hệ vi sinh có lợi được phân lập, tuyển chọn và phối hợp từ các chủng vi khuẩn quang hợp, khuẩn Lactic, xạ khuẩn và nấm men.

Hệ vi sinh có lợi được phân lập, tuyển chọn và phối hợp từ các chủng vi khuẩn Rhodopseudomonas và Rhodobacter

'