HTR hướng tới sự bền vững

  • Home
  • HTR hướng tới sự bền vững

HTR hướng tới sự bền vững

Huetronics đã có những bước phát triển ấn tượng trong thời gian vừa qua. Không chỉ trở thành một trong những doanh nghiệp sản xuất thiết bị điện tử lớn tại Việt Nam, Huetronics đã và đang nỗ lực đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp sạch để tạo ra được những sản phẩm tốt nhất cho con người. Và rõ ràng, sự phát triển của công ty luôn tỷ lệ thuận với sự ảnh hưởng đến xã hội, môi trường.

THÁCH THỨC CỦA THỜI ĐẠI MỚI

Xã hội phát triển mang lại rất nhiều lợi ích cho cộng đồng tuy nhiên đồng thời cũng đem lại rất nhiều thách thức. Toàn thế giới đang phải đối mặt với rất nhiều những vấn đề nghiêm trọng như an toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường ô nhiễm, các bệnh dịch mới, sự cạn kiệt các nguồn tài nguyên cũng như quá trình nóng lên của trái đất. 

Chúng tôi tin, để hạn chế và giải quyết các vấn đề trên, cần phải có sự hợp tác và hỗ trợ chặt chẽ của tất cả người dân và doanh nghiệp. Mỗi cá nhân, mỗi tổ chức là một phần của xã hội. Sự phát triển của mỗi cá nhân, mỗi doanh nghiệp cũng là sự phát triển của xã hội, và ngược lại, sự đi lên của xã hội cũng sẽ có những tác động tích cực đến từng thành viên ở trong đó. 

Chúng ta cần phải nâng cao ý thức về vấn đề phát triển bền vững và hành động một cách có trách nhiệm với cộng đồng và với xã hội. Đó là việc làm cần thiết và có ích cho không những chỉ cho bản thân chúng ta mà còn cho xã hội hiện tại và các thế hệ tương lai.

 

SỰ PHÁT TRIỂN CỦA HUETRONICS VÀ TRÁCH NHIỆM VỚI XÃ HỘI

Nhận thức sâu sắc tầm ảnh hưởng của mình đến xã hội cũng như những thách thức mà toàn xã hội đang đối mặt, Huetronics xác định nguyên tắc kinh doanh là gắn kết một cách hài hòa giữa mục tiêu kinh doanh với trách nhiệm với xã hội, hướng đến phát triển bền vững. Chúng tôi thực hiện trách nhiệm đối với tất cả các bên liên quan và nỗ lực để mang lại ngày càng nhiều giá trị cho các bên liên quan của mình.

'