SỰ KIỆN

Công ty Cổ phần Huetronics tham gia hội chợ sản phẩm nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày 28-30/7/ 2019  Công ty Cổ phần Huetronics tham gia hội chợ sản phẩm nông nghiệp tỉnh Thừa thiên Huế. Tại TT thể thao Thừa Thiên Huế- 01 Hà Huy Tập- TP Huế

Hội chợ với quy mô trên 60 gian hàng là những sản phẩm nông nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao,… của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Chủ nhật xanh

28/4 toàn bộ nhân viên thực hiện ngày chủ nhật xanh. Sàng lọc sắp xếp hàng hoá tại kho Hương Sơ Huế