Môi trường và năng lượng

Môi trường và năng lượng

Là một nhà sản xuất, Huetronics luôn ý thức rằng bất kỳ hoạt động sản xuất nào cũng có những tác động đến môi trường xung quanh. Vì thế chúng tôi luôn nỗ lực tìm kiếm các giải pháp giảm thiểu các tác động xấu đến môi trường và tìm cách sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên và năng lượng. Tất cả giải pháp đều hướng đến các mục đích chính: sử dụng hiệu quả các yếu tố đầu vào (vật liệu, năng lượng, nguồn nước) và kiểm soát yếu tố đầu ra để giảm thiểu các tác động đến môi trường.

1. SỬ DỤNG HIỆU QUẢ NGUỒN NĂNG LƯỢNG

Nhận biết rằng sử dụng năng lượng một cách hiệu quả là một trong những vấn đề được quan tâm nhiều nhất trong thời gian vừa qua cũng như trong tương lai, Huetronics cũng ở trên mục tiêu sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng by bao gồm các biện pháp:

• Nâng cao chất lượng quản lý

• Tăng cường sử dụng độ sạch của các nguồn, năng lượng có thể tạo lại

• Sử dụng thiết bị chiếu trong tiết kiệm năng lượng thay thế cho thiết bị cũ

2. SỬ DỤNG NGUỒN ĐIỆN, NƯỚC HIỆU QUẢ VÀ TIẾT KIỆM

Điện và nước là 2 server quan trọng tài nguyên cho quá trình sản xuất của Huetronics. Ý thức quan trọng của những tài nguyên này đối với cuộc sống con người trong tiền cảnh nguồn đang bị “vắt kiệt”, nguồn nước ngầm cạn kiệt và ô nhiễm, Huetronics cam kết sẽ sử dụng điện và nước một cách tiết kiệm, hiệu quả nhất bằng biện pháp tiết kiệm và sử dụng mới.

3. KIỂM SOÁT VÀ XỬ LÝ TỐT RÁC THẢI

Với mục tiêu là giảm thiểu tối đa các tác động đến môi trường, Huetronics đặt vấn đề về rác thải ngay từ những giai đoạn đầu tiên trong các quy trình quy hoạch xây dựng và cố gắng quản lý chặt chẽ nhất có thể về vấn đề này trong suốt quá trình hoạt động của mình. Chúng tôi tự hào rằng Huetronics đang vận hành cơ chế quản lý, kiểm soát và xử lý chất thải đảm bảo an toàn với môi trường tuân theo các tiêu chuẩn tiên tiến trong tất cả các hoạt động của Huetronics và sẽ tiếp tục cải tiến hơn trong tương lai.

'