News

BÁN HÀNG NỘI BỘ – GIỜ VÀNG GIÁ SỐC

Bán hàng nội bộ các sản phẩm nông nghiệp organic là chương trình đặc biệt chỉ dành riêng cho CB-CNV Huetronics JSC. Các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao này là do chính đôi tay và trí óc của những con người trên chiến thuyền Huetronics đồng lòng, đồng sức sáng tạo nên. Chính vì vậy, chương trình “Giờ vàng giá sốc” bán hàng nội bộ được xây dựng nhằm mục đích để cho CB-CNV Huetronics có thể sử dụng, trải nghiệm sớm thành quả lao động mà mình tạo ta. Qua đó, có thể tiếp tục phát huy được những giá trị tích cực, lợi ích thực tế và cải thiện những điểm chưa tốt của sản phẩm.

'