News

Tổ Thành phẩm của nhà máy sản xuất Huetronics

Tổ Thành phẩm là tổ cuối cùng trong quy trình sản xuất nguồn máy tính Jetek.

Tổ có nhiệm vụ kiểm tra lại độ hoàn thiện của nguồn máy tính một lần nữa trước khi đóng gói hoàn chỉnh sản phẩm.

Sơ đồ nhân sự tổ thành phẩm nhà máy sản xuất nguồn máy tính Jetek

Trong giai đoạn đầu tiên, sản phẩm tiếp tục được kiểm tra chất lượng linh kiện và hoạt động của nguồn bằng máy tự động.

Nguồn Jetek sau khi vượt qua các vòng kiểm tra chất lượng kỹ lưỡng này mới được dán tem và đóng gói hoàn chỉnh để sản phẩm luôn giữ được chất lượng cao nhất khi đến tay người dùng.

Chất lượng sản phẩm là yếu tố tiên quyết tạo nên uy tín của Huetronics
'