Archives

  • Home
  • Archive by category

Chăm sóc con người

Đặt yếu tố sạch, an toàn làm nguyên tắc hàng đầu, Huetronics cam kết mỗi sản phẩm của Huetronics đều là kết quả của một chu kỳ sản xuất đáp ứng đầy đủ các quy tắc yêu cầu, bao gồm: Nghiên cứu, thiết kế sản phẩm sạch, an toàn Từ các sản phẩm điện tử …

Read More

Người lao động HTR

1. ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC AN TOÀN VÀ ĐƯỢC CHĂM SÓC SỨC KHOẺ Nhu cầu được làm việc trong điều kiện an toàn và được chăm lo về sức khoẻ của người lao động là chính đáng, Huetronics cam kết: Trang bị đầy đủ công cụ bảo hộ lao động và những biện pháp để …

Read More

Môi trường và năng lượng

Là một nhà sản xuất, Huetronics luôn ý thức rằng bất kỳ hoạt động sản xuất nào cũng có những tác động đến môi trường xung quanh. Vì thế chúng tôi luôn nỗ lực tìm kiếm các giải pháp giảm thiểu các tác động xấu đến môi trường và tìm cách sử dụng hiệu quả …

Read More
'