Tuyển dụng
Thông báo tuyển dụng quản đốc phân xưởng ( Ngày hết hạn : 30/04/2018)

Công ty cổ phần Huetronics cần tuyển :

Vị trí

 • Quản đốc phân xưởng

Số lượng

 • 01

Chuyên môn (bằng cấp)

 • - Yêu cầu trình độ chuyên môn kỹ thuật: Cao đẳng trở lên , có kinh nghiệm 2 năm trở lên
 •  Trung thực, chăm chỉ, tỷ mỉ, cẩn thận.

Mô tả chi tiết công việc

 
 • Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Nhà máy về công tác quản lý, sử dụng lao động, máy móc thiết bị có hiệu qủa nhất. 
 • Chịu trách nhiệm nhận kế hoạch sản xuất, tổ chức điều hành thực hiện đạt kế hoạch sản xuất đảm bảo kỷ thuật, chất lượng sản phẩm, năng suất trước Giám đốc nhà máy. 
 • Chịu trách nhiệm thực hiện tốt các nội qui của nhà máy, của công ty về công tác quản lý lao động, quản lý tài sản và quản lý sản xuất, An toàn vệ sinh lao động. 
 • Chịu trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan của Nhà máy, thực hiện chế độ báo cáo hàng ngày, tuần, tháng cho Ban giám đốc. 
 • Tổ chức thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của xưởng theo qui định của Giám đốc nhà máy, kịp thời nhanh chóng đúng qui trình, qui định. 
 • Tổ chức thực hiện các kế hoạch chuyên môn nghiệp vụ, hướng dẫn kiểm tra, đề xuất các phương án chỉ đạo, uốn nắn những sai lệch không phù hợp. 
 • Tổng kết đánh giá kết quả hoạt động theo các lĩnh vực chuyên môn của xưởng. 
 • Phối hợp công tác với các bộ phận khác trong Nhà máy trong quá trình hoạt động. 

Đãi ngộ

 • Được hưởng các phụ cấp theo qui định của Công ty
 • Có đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiêm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn
 • Được hưởng chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ Tết, … theo qui định của Công ty và Nhà máy.

Mức lương

 • Lương thỏa thuận và thưởng theo hiệu quả công việc

Thời hạn nộp hồ sơ

 • 30/04/2018
 • Ưu tiên những hồ sơ nộp sớm

Yêu cầu hồ sơ

Nơi làm việc

 • Thừa Thiên Huế

 

Huetronics