Tuyển dụng
Thông báo tuyển dụng công nhân nuôi trồng thủy sản (Ngày hết hạn: 31/12/2017)

Vị trí

 •      Công nhân nuôi trồng thủy sản 

Số lượng

 •     2

Chuyên môn (bằng câp)

     
 •     Tốt nghiệp PTTH

Yêu cầu

 

 •  Nuôi trồng thủy sản tại Farm ở Điền Hương

Mức lương

         Thỏa thuận

Đãi ngộ

 •      Được hưởng các phụ cấp theo qui định của Công ty
 •      Có đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiêm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn
 •      Được hưởng chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ Tết, … theo qui định của Công ty

Điều kiện làm việc

 •      Đầy đủ phương tiện làm việc theo qui định của Công ty
 •      Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cạnh tranh và bình đẳng

Thời hạn nộp hồ sơ

 •      30/12/2017

 •      Ưu tiên những hồ sơ nộp sớm


Yêu cầu hồ sơ

 •     Các ứng viên có thể nộp bản thông tin ứng viên theo mẫu (down mẫu thông tin tại đây) đến địa chỉ email ttm_nga@huetronics.vn và nộp hồ sơ bản cứng khi trúng tuyển.

 

 

Huetronics