Lĩnh vực kinh doanh » Phân phối và giải pháp CNTT
Phân phối và giải pháp CNTT

• Phân phối và thiết kế, lắp đặt hệ thống Wifi, camera cho các toà nhà, các khách sạn, khu resort,..

• Phân phối sản phẩm Jetek: case, bộ nguồn máy tính, nguồn LED, adapter,.. (liên kết đến site jetek)

-       Phân phối và thiết kế, lắp đặt hệ thống Wifi, camera cho các toà nhà, các khách sạn, khu resort,..

-       Phân phối sản phẩm Jetek: case, bộ nguồn máy tính, nguồn LED, adapter,.. (liên kết đến site jetek)