TỔNG QUAN » Các giải thưởng
Các giải thưởng và bằng khen
Trong những năm qua với sự phấn đấu nỗ lực và tâm huyết của toàn thể Ban lãnh đạo, cán bộ, công nhân của công ty, đã đưa Công ty cổ phần Huetronics phát triển ngày một lớn mạnh.Với phương châm: “Ước muốn của bạn là mục tiêu của chúng tôi'' công ty đã luôn đứng vững và có uy tín trên thị trường.

 Hòa nhập với thời kỳ đổi mới của đất nước và theo kịp đà phát triển của thế giới. Công ty không ngừng đổi mới, mở rộng lĩnh vực kinh doanh nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Chính vì thế, Công ty đã giành được nhiều giải thưởng và danh hiệu cao quý.


GIẢI THƯỞNG: SAO VÀNG ĐẤT VIỆT 2010

   

 

GIẢI THƯỞNG: CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA 2009

 

   

GIẢI THƯỞNG: CHẤT LƯỢNG VIỆT NAM 2008

   

GIẢI THƯỞNG: THƯƠNG HIỆU VIỆT HỘI NHẬP WTO NĂM 2008

   

GIẢI THƯỞNG: CÚP SEN VÀNG 2007

   

 

GIẢI THƯỞNG: SAO VÀNG BẮC TRUNG BỘ 2007

 

   

GIẢI THƯỞNG: THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM 2007

   

GIẢI THƯỞNG:  DOANH NGHIỆP VIỆT NAM UY TÍN VÀ CHẤT LƯỢNG 2006

   

GIẢI THƯỞNG: THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM 2006

   

CHỨNG NHẬN: NHÃN HIỆU CẠNH TRANH JETEK

   

CHỨNG NHẬN: NHÃN HIỆU CẠNH TRANH VIETCOM

   

GIẢI THƯỞNG: THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM 2005

   

GIẢI THƯỞNG: THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM 2004