TỔNG QUAN » Chính sách chất lượng và môi trường
Chính sách chất lượng và môi trường
 
Công ty Cổ phần Huetronics luôn mong được phục vụ khách hàng với quan niệm rằng: Sự phát triển bền vững của đất nước, của Công ty và của mỗi con người luôn gắn chặt với nhau. Bằng quan niệm ấy, toàn thể nhân viên Công ty Cổ phần Huetronics luôn sẵn sàng.

1. Cung ứng các giải pháp, sản phẩm đến khách hàng với chất lượng tốt nhất, giá cả phù hợp nhất, kỹ thuật tiến bộ nhất và dịch vụ sau bán hàng hoàn hảo nhất.
2. Đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của khách hàng đúng thời gian đã cam kết.
3. Luôn tuân thủ các chế định của pháp luật và yêu cầu của các bên hữu quan trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
4. Mọi nhân viên đều có trách nhiệm chăm sóc khách hàng và cũng là người kiểm soát chất lượng sản phẩm và dịch vụ của Công ty.
5. Luôn nỗ lực tìm kiếm các giải pháp để phòng ngừa ô nhiễm, giảm chất thải, tăng hiệu quả sử dụng tài nguyên, vật liệu theo hướng hài hòa, thân thiện với môi trường.
6. Duy trì áp dụng và không ngừng cải tiến thực hành 5S.
7. Học hỏi, áp dụng, duy trì và không ngừng cải tiến để nâng cao hiệu lực và hiệu quả của các hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001 và ISO 14001.
Công ty Cổ phần Huetronics luôn làm hài lòng mọi khách hàng bằng việc thấu hiểu và thực hiện theo quan điểm:
                                                

  “Mong muốn của bạn là mục tiêu của chúng tôi”

 

Huetronics
Chứng nhận hệ thống quản lý môi trường ISO14001:2004 Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008.