Hệ thống phân phối
Huetronics tại Nghệ An

Địa chỉ: Khu liền kề 46B Lê Huân kéo dài, phường Vinh Tân, tp Vinh
Điện thoại: 02388.90 72 26
Fax: 02383.55 66 26