Hệ thống phân phối
Huetronics tại Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 183 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.383.29619 ; 08.383.29629
Fax: 08.392.93264