Hệ thống phân phối
Huetronics tại Đà Nẵng

Địa chỉ: 288 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.365.6681
Fax: 0236.365.6681