Hoạt Động Xã Hội » Các Thành Tích
Các thành tích đạt được

Một số bằng khen/giấy khen của UBND tỉnh, Tp Huế và các tổ chức xã hội:

    - Bằng khen của UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế số 246/QĐ/KT ngày 30/01/2007
    - Bằng khen về đơn vị đã có nhiều thành tích xuất sắc trong SXKD và thực hiện tốt nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước năm 2006.
    - Bằng khen của UBND Tỉnh Đắc Lắc số 1041/QĐ/KT ngày 26/04/2008-BK về đơn vị đã có nhiều thành tích xuất sắc tại hội chợ CN và thiết bị ( Techmart ) tại Tây nguyên năm 2008.
    - Bằng khen của UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế số 1097/QĐ/KT ngày 26/04/2004-BK về đơn vị đã có nhiều thành tích SXKD hiệu quả, thực hiện tốt nghĩa vụ ngân sách năm 2003.
    - Giấy khen của UBND thành phố Huế số 458/QĐ/KT ngày 29/01/2008 về đơn vị đã có thành tích trong  SXKD  góp phần phát triển  kinh tế xã hội  trên địa bàn  thành phố năm 2007.
    - Giấy khen của UBND thành phố Huế số 138/QĐ/KT ngày 15/01/2008 về đơn vị đã có thành tích trong SXKD góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố năm 2008.
    - Giấy khen của UBND thành phố Huế số 256/QĐ/KT ngày 12/10/2009 về đơn vị đã  có thành tích trong việc tích cực hổ trợ hoạt động hè năm 2009.                                       
    - Giấy khen của UBND thành phố Huế số 652/QĐ/KT ngày 24/09/2008 về đơn vị đã tích cực hổ trợ giải bóng đá thiếu niên truyền thống Thành phố Huế lần thứ 17.
    - Bằng khen của Liên đoàn lao động Thành phố Huế số 193/QĐ/KT ngày 06/01/2004 đã có thành tích trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. 
    - Bằng khen của Liên đoàn lao động Thành phố Huế số 05/QĐ/KT ngày 03/01/2008 đã có thành tích xuất sắc trong phong trào công nhân viên chức- lao động và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2007.
    - Cờ thi đua “ Công đoàn cơ sở vững mạnh”  liên tục trong 20 năm qua.
    - Giấy khen của Cục thuế Thừa Thiên Huế số 983/QĐ/CT ngày 29/03/2007 về đơn vị đã có thành tích chấp hành tốt các chính sách Thuế năm 2006.
    - Giấy khen của Cục thuế Thừa Thiên Huế số 388/QĐ/CT ngày 20/04/2009 về đơn vị đã có thành tích chấp hành tốt các chính sách Thuế năm 2008.
    - Giấy khen của Bảo hiểm Tỉnh Thừa Thiên Huế số 24/QĐ ngày 15/02/2005 về đã thực hiện tốt công tác BHXH năm 2004.
    - Bằng khen của UB Trung ương hội các doanh nghiệp trẻ Việt nam số 53/QĐ/KT ngày 19/11/2007 về đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng phát triển thương hiệu và trong hội nhập kinh tế quốc tế.
    - Giấy khen của Thành ủy Huế công nhận chi bộ công ty CP Huetronics đạt chi bộ trong sạch vững mạnh trong 10 năm qua.
    - Giấy khen của Thành đoàn Huế công nhận chi đoàn công ty CP Huetronics đạt đơn vị vững mạnh trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên trong 15 năm qua.
    - Giấy chứng nhận của Hội tin học trẻ Tỉnh Thùa Thiên Huế số 01/QĐ/KT ngày 20/06/2007 chứng nhận Huetronics là đơn vị tài trợ chính của Hội.
    - Bằng khen của UBND Tỉnh Thừa Thiên - Huế về thành tích xuất sắc trong Sản xuất - kinh doanh giai đoạn 1989 - 2009 góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn Tỉnh.